Wat is jouw volgende stap?

Effectief kunnen samenwerken is voor veel professionals en organisaties van levensbelang: in bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. Deelnemers leren meer over de achtergronden en processen van samenwerken en conflicten, waardoor ze bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat. In onze trainingsprogramma's voor talent en leiderschap wordt Roestvrij Samenwerken als bouwsteen veel gebruikt.