De afgelopen 15 jaar hebben een aanpak ontwikkelend die werkt zodat mensen zelf het beste uitzicht zelf halen. Onze deskundigheid en ervaring is het ontwikkelen en verzorgen van een echt gave en effectief leerconcept dat sterk verbonden is met de organisatie. Een aanpak specifiek voor jullie doelgroep,  cultuur, waarden en organisatiedoelen. 

Deze aanpak noemen wij ‘Heldenprogramma’ en vaak kunenn wij oragnisatie helpen met:

1.Scan stand van zaken talentontwikkeling: organisatie breed in beeld krijgen waar nu de zorgen, wensen en de ook de dirve ligt rondom talentontwikkeling. Wij helpen organiatie vaak om eerst een organisatiebreedbeeld te krijgen over de huidige stand van zaken rondom talentontwikkeling, stragische personeelbeleid en organisatedoelen. Dit overzicht helpt om goed te kijken welke initiatieve wel en niet noodzakelijk zijn gelet de te realiseren doelen en toekomstige marktontwikkelingen.  

2. Ontwikkelen van passend Heldenprogramma.  Is de ambitie en gewenste doelstelling van talentontwikkeling helder dan ontwikkelen we in samenwerking met onze opdrachtgevers een eldenprogramma.

 Bekijk hier enkele voorbeelden van Heldenprogramma’s.

 

Verder praten?