2019-01-15 11:44

Mijn fascinatie voor lef is zo'n 25 jaar geleden begonnen toen ik een boek van dr. S. Steffers over dit onderwerp las. Twee uitspraken daarin hebben mij erg getroffen. Ten eerste dat bang zijn een natuurlijke menselijke emotie is. Mensen maken zich makkelijk zorgen, over zaken in de toekomst die mogelijk helemaal niet gebeuren of minder rampzalig zijn dan gedacht. En ten tweede: we hebben nooit een opleiding gehad over hoe we effectief om kunnen gaan met angst. En dat is raar, want veel mensen hebben last van uitstelgedrag en vertonen 'indek-gedrag'. Ze zijn minder daadkrachtig en nemen niet echt leiderschap. Wordt het niet eens tijd voor lef-les?

Wat is lef?

De definitie van lef is: eigenschap dat je iets durft. Synoniemen: moed, durf, bravoure.

Voorbeeld: het lef hebben om iets gevaarlijks te doen
• Hij is nergens bang voor, hij heeft veel lef.
• Als je het lef hebt! (Waag het niet!)

Het woord lef komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws en betekent hart. Leven vanuit je hart, dat is waar het over gaat bij lef.
Mijn missie is om mensen dit lef weer terug te geven (je had het als kind namelijk al), zodat mensen voluit gaan leven en optimaal bijdragen aan hun omgeving. 

Hieronder in het kort de 5 mythes over lef.   

Mythe 1: Lef hebben is niet bang zijn!

Onzin. Lef hebben is juist bang zijn, maar het tóch doen. De valkuil is om heel hard te roepen: 'IK KAN HET!', terwijl het van belang is om je angst eerst te onderzoeken. Waar ben je bang voor? En hoe kun je ook een beetje zorgen voor die angst? De mens wil van nature overleven, en dus houden wij niet echt van risico's. Maar als je je angst onder ogen ziet en ervoor kan 'zorgen', dan kun je: Niet durven, toch doen.

Mythe 2: Lef hebben is je ogen sluiten voor de risico's

Nee, lef hebben is risico's durven nemen, niet om als een blind paard risico's uit de weg te gaan. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik het verhaal van Edmond Öfner, een succesvolle expeditieleider die met een team een 70-daagse expeditie heeft volbracht over de deels bevroren Noordelijke IJszee naar de Noordpool: 'Wij waren succesvol, juist omdat wij alle risico's hebben opgespoord en één voor één onderzocht hebben hoe daar slim mee om te gaan.' Ja, het is best lef hebben om 70 dagen te willen lopen op smeltend poolijs met daaronder alleen maar zeewater bij een gemiddelde temperatuur van min 50 graden!

Mythe 3: Lef hebben... zo ben ik nu eenmaal niet

Tja, als je echt denkt dat lef een aangeboren competentie is, dan moet je nu niet verder lezen. Ik denk dat lef te leren én te ontwikkelen is. Zeker is dat sommige mensen dat makkelijker af zal gaan dan anderen. Maar ben je zo, of heb je jezelf zo ontwikkeld? Mijn persoonlijke ervaringen als 'angsthaas' en mijn ervaringen bij talentenprogramma's vertellen dat mensen lef kunnen leren en daardoor grote stappen kunnen zetten.

Mythe 4: Lef tonen is iets voor later

Dit is misschien wel de grootste valkuil! Door al het slechte nieuws in de media hebben veel mensen de neiging om maar even een pas op te plaats te doen. Nu niet solliciteren of investeren in zichzelf als professional. Wachten op betere tijden... het is een strategie die ik veel om me heen zie. Maar wat als het nog wel even duurt voordat er betere tijden aanbreken? Ben je dan nog wel interessant als professional? Natuurlijk moeten mensen en organisaties goed op de kosten letten, maar daarmee alleen red je het niet. Juist deze lastige tijd vraagt om echte keuzes maken. Ga terug naar de essentie van wie je bent: wat zijn je werkelijke talenten? Waar ben je echt goed in en waar kan de organisatie werkelijk iets van waarde toevoegen? Deze tijd vraagt dus lef om jezelf en anderen uit te dagen, te bevragen en in actie te komen.

Mythe 5: Lef hebben maakt het werkklimaat onveilig

Het niet bespreken van lastige zaken of het niet willen onderkennen wat er werkelijk speelt zorgt juist voor wantrouwen en onveiligheid. Mensen voelen dat snel aan. Als je het lef hebt om eerst eerlijk te kijken naar jezelf (ik noem dat de binnenkant van lef) en dit open op tafel durft te leggen (de buitenkant van lef) dan pas ontstaat er openheid. De boodschap is voor de ontvanger misschien niet altijd leuk om te horen maar mensen kunnen beter omgaan met de waarheid dan het gevoel te hebben dat er iets achtergehouden wordt. Niet eerlijk zijn geeft juist onveiligheid, en eerlijkheid vraagt vaak lef!

Lef is te leren. Hoe? Lees verder...