Talentgericht coachen heeft als uitgangspunt dat het bewust inzetten van je sterke punten je helpt om lastige of vervelende situaties effectief aan te pakken. Soms kan het nuttig zijn om je te verdiepen in een probleem, maar het is vaak effectiever om te kijken naar waar je goed in bent en hoe je dat talent kunt inzetten om tot resultaat te komen. Een coach kan je hierbij helpen. Talentgericht coachen bestaat uit een aantal een-op-eengesprekken.

Talentgericht coachen is voor professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van persoonlijke kracht, leiderschap, effectiviteit en gezonde samenwerkingsrelaties.

Inhoud

•  Verkennen van de leervraag in persoonlijke en organisatorische context.
•  Leervraag verbinden met talenten en hefboomvaardigheden.
•  Na elk een-op-eengesprek worden praktijkopdrachten afgesproken.
•  Formuleren van ‘sleutels voor succes’ die in toekomstige situaties effectief zijn.
•  Vaak wordt er passende literatuur of theorie aangeboden.

Resultaten

•  Je durft sneller dingen uit te proberen (uit je comfortzone te komen) omdat je vanuit je sterke punten werkt.
•  Het vergroot je zelfvertrouwen doordat je een reëel beeld krijgt van waar je goed en niet goed in bent.
•  Het vergroot de mentale weerbaarheid rondom veranderingen en mobiliteit.

Talentgericht coachen? Mail of bel Lennert