Werkwijze


Onze kernactiviteiten zijn coaching, trainingen en workshops in Talentontwikkeling, LEF!, Roestvrij Samenwerken en Leiderschap Ontwikkeling.

Ontwikkeltrajecten


Onze ontwikkeltrajecten zijn maatwerk en kunnen daarmee altijd volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van uw organisatie en medewerkers. Een traject bestaat vaak uit een of meerdere bouwstenen (trainingen of workshops) die kunnen worden samengesteld al naargelang de doelstellingen. Iedere combinatie is in principe mogelijk

Missie


Spirit Group beweegt mensen naar resultaat en stelt de ontwikkeling in hun werkomgeving centraal.

Bewegen en ontwikkelen:


Wij stellen de ontwikkeling van mensen in hun werkomgeving centraal. Dit betekent dat wij de ontwikkelingsvragen van u als klant vanuit twee kanten benaderen: wat zijn de drijfveren en belemmeringen voor ontwikkeling op persoonlijk niveau en wat zijn deze op het niveau van de organisatie. Afhankelijk van de vraag en de situatie ligt het accent soms meer op het één dan op het ander.

Resultaat:


Mensen die authentiek denken en handelen en dit op een resultaatgerichte manier uitdragen naar- en in uw organisatie. De klanttevredenheid en -loyaliteit zijn toegenomen omdat uw medewerkers effectiever en prettiger zijn gaan functioneren.

Visie


Onze advisering, facilitering en uitvoering is gericht op de 3 P's: Persoonlijk, Praktisch en Partnership.
– Partnership: Wij willen graag een partnership aangaan om gezamenlijk de gewenste ontwikkeling binnen uw organisatie te onderzoeken, vast te stellen en te realiseren.
– Praktisch: Praktisch ontwikkelen is met name effectief als mensen het geleerde kunnen vertalen en toepassen in de dagelijkse praktijk.
– Persoonlijk: Ontwikkelen is altijd een persoonlijk proces. Effectief ontwikkelen baseert zich op een continue houding en neiging tot zelfreflectie waartoe wij mensen mobiliseren.

Onderscheidend


Een aantal onderscheidende kenmerken van de Spirt Group zijn:
• te allen tijde adviseren/trainen/coachen in het ‘hier en nu', d.w.z. inspelen op wat er gebeurt
• de klant een spiegel voorhouden
• onbewuste patronen bewust maken
• direct en confronterend, de klant uitdagen om naar zichzelf te kijken
• sturen op concrete, direct toepasbare gedragsveranderingen
• partnerschip, gericht op een langdurige relatie
• actief meedenken