Welkom

Leuk dat jij je heb ingeschreven voor de training 'Adviseren met LEF'. Misschien was dat al spannend om te doen... of misschien ook niet.

Wat ik de afgelopen 20 jaar heb geleerd over het onderwerp LEF is dat meedoen, in actie komen en niet blijven stilzitten de basis is om je verder te ontwikkelen. Dus ik vind het heel tof dat je meedoet!

In deze mail vind je informatie over:
Waarom het intakegesprek belangrijk is
Hulpvragen die je al kunt bestuderen ter voorbereiding van het intakegesprek en de training
Informatie over mij (Lennert Böhmer), de trainer van 'Adviseren met LEF'

Het intakegesprek

Waar treffen we elkaar?

Voor de intakegesprekken heb reeds een out-look verzoek gekregen met het tijdstip dat ik je ga bellen.  

Waarom is deze intake waardevol voor jou?

Om je tijd effectief en nuttig te besteden tijdens deze trainingen, is het belangrijk om helder te hebben wat je zou willen leren of trainen. Wat vind je lastige situaties? Wat wil je handiger aanpakken? Als je dit weet, kun je veel uit de training halen en kan ik - als trainer - rekening houden met jouw persoonlijke wensen. Zeker in de training 'Adviseren met LEF' is een persoonlijke leervraag van belang. 

Hulpvragen voor het formuleren van jouw persoonlijke leervraag
Om een persoonlijk leerdoel voor jezelf te formuleren kun je alvast onderstaande vragen invullen ter voorbereiding van ons gesprek. 

Hoe kijk je naar deze training ‘Adviseren met LEF’?  Waar in je werk zou jij je met meer LEF willen gedragen? 

Waarin zou jij willen groeien met behulp van deze training?

Geef aan wat voor jou relevant is.

1. Je persoonlijke daadkracht
2. Proactief adviseren en je impact vergroten
3. Het versterken van je zelfvertrouwen
4. Professioneel je grenzen aangeven met behoud van relatie
5. Jezelf uitdagen en het ‘niet te durven maar het toch te doen’
6. Je zelfinzicht vergroten
7. Eerder hulp durven te vragen

Wat zijn voor jou de 1 of 2 belangrijkste persoonlijke leervragen of leerwensen voor deze training? Kun je deze zin verder aanvullen: Hoe kan ik....? 

Heb je nog overige vragen en/of opmerkingen in relatie tot deze training?