Bedenk en onderneem de komende week 1 actie waarbij jij LEF nodig hebt!

Voor de duidelijkheid LEF is dus iets waardoor je een echt niveau van spanning/angst ervaart!

Het doel van deze oefening is je bewust te worden welke draakgedachten er voorbijkomen en te kijken wat je helpt om het niet te durven, toch te doen.

Ter inspiratie enkele voorbeelden waar aan je kan denken als lef opdracht.
Voor mensen met perfectionist gedachten is het natuurlijk uitdagende om iets bewust fout te doen of iets te wat de kans dat het fout gaat heel groot is. Wat voor gedachten heeft deze draak allemaal en kijkt wat het je helpt om het toch te doen. Want het is misschien spannend maar je zal het wel overleven toch?
Of bewust iets minder aardig doen, duidelijk zijn, nee zeggen.

Maar het kan ook juist een je waardering, liefde, vriendschap of complimenten delen met iemand als dat normaal niet zo vaak gebeurt.
Of iemand vragen jou feedback te geven, salarisverhoging, sneller in te grijpen in een gesprek en echt mensen af te kappen, zonder make-up boodschappen halen in je trainingspak, enz.

De valkuil is om heel redelijk te zij, mij de schuld te geven van deze vervelende opdracht en te draakgedachten te geloven.

Want dat is de grap: niet alles wat je denkt is waar.

Het 4D model van LEF

Spirit Group heeft op basis van de twee pijlers van LEF (persoonlijk en mindset) een model ontwikkeld, waarmee LEF te leren is. De 4D’s staan voor: Dromen, Daadkracht, Draken en Doen. Dit 4D-model wordt hieronder kort toegelicht.

Dromen
Begin met het beschrijven van jouw persoonlijke uitdaging of een droom, waarbij je eigen talenten volledig tot bloei komen, zonder te denken aan gevolgen of haalbaarheid.

Daadkracht
Vervolgens is het de kunst om opties te bedenken en echt te kiezen. Zet de eerste stap richting je droom.

Draken
Daarna is het goed je angsten - of draken - onder ogen te zien. Sommige draken moet je verslaan en andere angsten kunnen je vriend worden.

Doen
Tot slot is het toch echt een kwestie van doen! Maak een concreet actieplan en ga ermee aan de slag. Onze trainingen zijn interactief en energiek. Zo wordt o.a. gevraagd om een LEF-opdracht uit te voeren. We dagen je uit om het voor jezelf al tijdens deze workshop spannend te maken.

De theorie

Dat LEF te leren is gaat er vanuit dat je manier van denken en fantaseren bepaalt hoe je jezelf voelt en gedraagt. Door de manier waarop wij onze waarnemingen interpreteren en een waardering meegeven, geven we aan gebeurtenissen een emotionele lading die ervoor kan zorgen dat we ons bijvoorbeeld ontspannen of juist heel gespannen voelen. Dit wordt de RET theorie genoemt dat staat voor rationale effectiviteits theorie.

Het A-B-C van RET
De RET-theorie is in een eenvoudig schema te beschrijven, het A-B-C-schema. Vaak zeggen mensen: “Maar zo simpel is de werkelijkheid niet”. Inderdaad, de werkelijkheid zit natuurlijk niet zo eenvoudig in elkaar. Toch is het een goed hulpmiddel om de theorie te begrijpen en toe te passen in situaties die voor jou herkenbaar zijn.

Wat verstaan we onder het A-B-C-schema?

 

De A staat voor het Engelse woord ‘activating event’, de B voor ‘belief’ en de C staat voor ‘consequence’. Dat wat we zeggen tegen onszelf kan stimulerend of juist belemmerend werken in ons gedrag.

De macht weer in eigen handen
De aardigheid van deze methode is dat we geen speelbal zijn van allerlei gebeurtenissen om ons heen. Veel mensen hebben last van het verkeer, lastige klanten, leidinggevenden die geen leiding geven in de ogen van de medewerkers. RET geeft aan dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van de omstandigheden. Je kunt de baas worden van je eigen gedachten, daarmee van je eigen gedrag en gevoel. Het alternatief is je macht weg te geven aan de omgeving want die macht heb je ook. Het enige nadeel is dat je anderen niet meer de schuld kunt geven over hoe jij je voelt en gedraagt.

1 Grondlegger van RET is de psycholoog Dr. Albert Ellis die in de jaren ’50 de basis legde voor de huidige theorie en trainingsmethoden.