Dit artikel gaat in op gedachten, overtuigingen en zorgen die je tegenhouden om te doen wat je eigenlijk zou willen. Met andere woorden: wat houdt je tegen om lef te hebben? Ik noem die belemmeringen 'draken', want draken bestaan niet, maar ze zijn er wel. Iedereen kent dat gesprek met jezelf, het stemmetje in je hoofd dat zegt: 'Voorzichtig, niet doen, kijk uit, geen risico nemen!' Deze draken zijn dus blokkerende gedachten die ervoor zorgen dat je niet het lef hebt om iets toch wel te doen.  

Het overwinnen en omarmen van draken is een belangrijke stap in het leren van lef.

Ik krijg altijd positieve reacties op de draken als metafoor en daarom even heel kort iets over de historie van draken in verhalen en sprookjes. 

De draak als metafoor is van alle tijden. Kinderen van nu kennen de draak als een monster uit sprookjes en verhalen, maar voor de middeleeuwer was de draak een reële bedreiging. Hij zag dit monster op allerlei plaatsen opduiken en omdat de draak in veel verhalen voorkwam, moest het beest wel echt bestaan. In onze Christelijke traditie en historie staat de draak als symbool voor het kwaad, de duivel. Daarom staat in veel afbeeldingen het crucifix op een overwonnen draak. De bekendste drakendoder is Sint Joris en veel iconen tonen dat gevecht. 

In China wordt de draak, in tegenstelling tot in het Westen, gezien als een teken van geluk. Hij hoort bij het oosten en staat symbool voor zonsopgang, lente en vruchtbaarheid. De taoïstische draak brengt geluk en voorspoed.

Draken: overwinnen en omarmen

Het begint met je bewust te zijn van welke draken/gedachten je allemaal hebt als het spannend wordt. Want dan is het de uitdaging om niet in je reflex te schieten, maar aan reflectie te doen. Welke draken houden je tegen om in actie te komen en te experimenteren? De kunst is dan ook om die draken niet te ontkennen maar te accepteren en te onderzoeken waarom je deze gedachten hebt. Zijn ze wel logisch en waar? Of zij het slechts een fantasieën over de toekomst? Helpen ze je verder? Veel draken heb je meegekregen van je omgeving vanuit een goede intentie. Ik ken maar weinig moeders die tegen hun kinderen zeggen: ‘Ga maar lekker veel risico nemen vandaag.'
Ze zeggen juist: ‘Doe je voorzichtig?’ en geven daarmee onbewust de boodschap door ‘Want als er iets gebeurt kan je (ik) het niet aan.'
Sommige draken hebben gewoon even aandacht nodig om gerustgesteld te worden en van sommige kun je leren. Er zijn draken die je echt moet overwinnen, want die willen je alleen op je ‘veilige en normale’ plek houden.

Van welke draak heb je soms last?  

1. De draak van ongezond perfectionisme 
Natuurlijk is het heel goed om je best te doen en om perfectie na te streven. Maar als het perfect moet en het is dwangmatig dan sta je jezelf (en anderen) niet toe om ook het risico te nemen dat het een keer niet goed gaat. Ik mag nooit een fout maken want dan ben ik zelf fout en dat is een rotgevoel en dat wil ik te allen tijde voorkomen zegt deze draak.Dat kan je (en je omgeving) erg belemmeren in het ontwikkelen van je talent en om voldoening te hebben over wat je hebt bereikt.

2. De liefdesverslaafde draak
De veel voorkomende draak (ik heb er zelf ook regelmatig last van) zegt in essentie: Pas als anderen mij aardig vinden, goedkeuring geven, kan ik mezelf aardig vinden. Deze draak zorgt ervoor dat jij je afhankelijk van anderen opstelt. Natuurlijk is het prettig om rekening te houden met anderen. Maar als je het belang van anderen per definitie belangrijker vindt dan je eigen belang, dan is dit ongezond en veroorzaakt veel stress, frustratie en levert het verstoorde relaties op.

3. De rampzalige draak
De rampzalige draak heeft een levendige fantasie en kan als geen ander de toekomst voorspellen. Als er één ding misgaat, laat deze draak je geloven dat de hele dag, de hele week, je hele loopbaan gedoemd is te mislukken. Het gevaarlijke is dat de draak niet weet dat hij de toekomst aan het voorspellen is. Het is gewoon zo! Deze draak denkt dat die gedachten echt waar zijn.

4. De makkelijke draak 
Dit zijn gedachten in de trant van ‘waarom moet het zo lastig zijn?’ of 'waarom lukt het nog steeds niet?’ De makkelijke draak denkt dat sommige zaken heel makkelijk en snel te leren of op te lossen zijn. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Het gevaar van deze draak is dat je snel opgeeft in plaats van vol te houden en te ontdekken dat je stap voor stap vooruit komt. Het gevolg van de gemakkelijke draak is ook dat mensen langs de lijn staan te mopperen over hun collega’s, hun managers, de organisatie of de maatschappij, maar zelf het spel niet echt meespelen.

5.  De eisende draak 
Deze draagt zegt dat ‘het leven rechtvaardig moet zijn’. Natuurlijk willen we een rechtvaardige wereld, maar als je het gaat eisen en merkt dat je bepaalde zaken toch verliest, denkt dat ziekte en verlies jou niet mogen overkomen, dan kan dit veel energie en plezier kosten. Vaak hebben deze eisende gedachten betrekking op wat anderen wel of juist niet moeten doen. Het gevolg is dat jij zelf niet het lef hoeft te hebben zaken te accepteren, te doen of bespreekbaar te maken.
 
Mijn vraag is daarom ook: welke draak herken jij in je omgeving en bij jezelf?