Intervisie is een tussenvorm van training en coaching. Het is een werkvorm waarbij je samen met collega's leert van vraagstukken uit de praktijk. Intervisie is een belangrijk aanvullend en relatief goedkoop middel om het potentieel van medewerkers effectiever te benutten.

Intervisie met lef is bestemd voor senior medewerkers die binnen hun organisatie intervisiegroepen willen organiseren of in de toekomst willen begeleiden.

Inhoud

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

  • Het toepassen van verschillende intervisiemethodieken.
  • Feedback geven op verschillende niveaus van interventie.
  • Kwaliteit en effectiviteit van het intervisieproces bevorderen.

Resultaat

  • De deelnemer krijgt structuur om zich te verdiepen en om advies te krijgen voor vraagstukken uit zijn eigen praktijk.
  • De deelnemer leert op een verantwoorde wijze een intervisiegroep begeleiden.

 

Meer weten over intervisie met lef? Bel of mail Lennert