Op een mooie zomerse dag in een oude boerderij in Nieuwkoop ontmoet ik Lennert Böhmer. Een rustige man die zijn woorden zorgvuldig kiest en steeds inhoudelijk blijft. Lennert is een warme persoonlijkheid met oprechte belangstelling voor mensen en wat hen beweegt.

Er heerst meteen een ongedwongen sfeer. Wanneer ik hem vraag iets over zichzelf te vertellen, begint hij direct met de feiten: hij is 45 jaar en woont samen met zijn vriendin en hun twee kinderen in een mooi dorp in de Duin- en Bollenstreek. Lennert vertelt zichtbaar enthousiast verder: ‘Als product van twee leraren heb ik de liefde voor leren al van kinds af aan meegekregen. Ik ben een enthousiast mens en hou van vernieuwen, van steeds in beweging zijn. Leren is leuk. Ontwikkelen doe je met lol, je laat je uitdagen. Het is voor mij een uitdaging om dingen eenvoudig te houden, maar daarmee wel de kern te raken. Omdat ik woordblind ben, heb ik aan den lijve ervaren hoe het is als er tevergeefs tijd en energie gericht wordt op een vaardigheid die je niet kunt leren. Ik heb hieruit geleerd dat je je beter kunt richten op je sterke kanten, en niet op tekortkomingen.’

In zijn vroegere loopbaan vroeg hij zich vaak af hoe het komt dat mensen zich zo vaak beperken, zich steeds weer inhouden. ‘Als mensen dit weten om te draaien, worden ze weer blij. Een mens moet dromen, avonturen willen beleven en met zichzelf in contact zijn.’ Over de vraag wat zijn drijfveren zijn, hoeft hij dan ook niet lang na te denken: ‘Ik ben een vernieuwer. Ik hou van leren, van kunnen bijdragen aan succes. Steeds weer probeer ik de kern te raken; wat heb je nodig om verder te komen?’

adat Lennert ervaring in loondienst opdeed bij onder meer LTO en KSG Berenschot, nam hij de stap om voor zichzelf te beginnen. Eerst als eenpitter, maar al snel kwam hij tot de conclusie dat hij niet allles alleen kon en een team nodig had. Zo werd Lennert in 2004 medeoprichter van de Spirit Group. Na ruim 10 jaar is de Spirit Group uitgegroeid tot een ervaren en gedegen partner voor organisaties als het aankomt op talentontwikkeling. Maar hij heeft nog steeds ambities. Zijn streven is de Spirit Group nog bekender te maken en verbindend te ontwikkelen. Dat wil zeggen: zijn werk doen als partner van bedrijven, in dienst staan van de mens en de organisatie. ‘Een mens moet het leuk vinden wat hij doet, gelukkig kunnen zijn, passend en zinvol werk hebben. En de organisatie zal op haar beurt op bedrijfseconomisch vlak hiervan de vruchten plukken.’

Lennert heeft een duidelijke visie op de Spirit Group. ‘Wij kunnen een partner voor je zijn die je ondersteunt, dingen helder krijgt en in kaart kan brengen wat er nodig is binnen de organisatie. Wat moet er anders om vastgestelde doelen te behalen? Dat kan bijvoorbeeld minder gedoe op de werkvloer zijn, of een betere samenwerking. Hoe krijg je een betere inzet van een medewerker, is er minder strijd en zijn er betere resultaten? En dit alles vanuit het idee dat we samen een traject lopen. Ik geloof niet in opzichzelfstaande workshops, maar richt me op een langdurige samenwerking. Hierbinnen moeten we de visie, de structuur, het voorbeeldgedrag en het doel op elkaar afstemmen. Alles is met elkaar verbonden.’

Waarom zou je als organisatie de Spirit Group inschakelen bij ontwikkelingsvraagstukken? Wat waarderen jullie klanten zo in jullie? ‘We zien dat de klanten die bij ons passen net als wij geloven in langdurige oplossingen. Ze willen een partner die meedenkt, en zijn daarnaast bereid naar zichzelf te kijken. Deze organisaties zoeken iemand die naast ze staat en inzicht geeft in de ontwikkelingsproblematiek. Ze geloven in teamwork. Wij schrijven geen dikke rapporten, maar geven hen praktische informatie en oplossingen. En we zijn recht voor z’n raap. We streven ernaar mensen respectvol te raken. Als mensen leerdoelen formuleren, gaan wij eerst eens samen met ze om tafel. Klopt het wel wat ze voor ogen hebben? Zo werken we aan hun bewustwording. We maken de mensen ook zelf verantwoordelijk voor de te behalen doelstellingen binnen het gekozen traject.’

Tekst: Joke Pelser, Accent Interactive