De kunst van het falen - Arjan van Dam


Het is een open deur dat zowel professionals als hun organisatie in hun ambities om goede resultaten te boeken vaak sterk gefocust zijn op het eindresultaat. Toch...?
Het advies van het boek De kunst van het falen is het juist precies andersom te doen. Door de focus te leggen op effectief leren ga je succesvol presteren! Het loont dus de moeite om je te richten op leren en ontwikkelen in plaats van op presteren. Volgens mij biedt deze conclusie een mooie pijler voor het succesvol inrichten van talentmanagement. Het begon allemaal met een onderzoek naar de effecten van drie verschillende workshops als onderdeel van een re-integratie traject. Het bleek dat de deelnemers bij één workshop 33% hoger scoorde met het vinden van een baan. Deze workshop ging over het stellen van leerdoelen. De focus op leren bleek de deelnemers meer ruimte te geven om te experimenteren en te leren en daarmee betere resultaten te boeken. Verder onderzoek gaf aan dat de workshop de deelnemers de vrijheid gaf om fouten te maken. Dit bevrijdende effect van leerdoeloriëntatie herken ik ook in mijn eigen persoonlijke leven en zie ik ook in mijn talentenprogramma.

 De vrijheid hebben om fouten te mogen maken en daarvan te leren is misschien wel de mooiste definitie van lef.

De paradox van succes


Arjan van Dam heeft in zijn boek zijn verdere onderzoek beschreven naar de effecten van prestatiegerichte oriëntatie versus leerdoeloriëntatie. De relevantie van dit onderzoek ligt in het gegeven dat onze maatschappij steeds meer gericht is op presteren en dat je ‘de beste moet zijn’. Met daarbij ook het effect dat veel mensen stress ervaren en verander-moe zijn geworden. Ik denk hierbij aan het dertiger-dilemma. Meer dan de helft van de Nederlandse jonge vrouwen geeft aan dat zij veel druk en stress ervaren om succesvol te zijn. Zie ook de bekende Sire-reclame ‘Geef kinderen hun spel terug’, met de spotjes van schreeuwende ouders langs de lijn. Dit is een oproep om plezier vóór presteren te plaatsen.

Maar een focus op leren en ontwikkelen klinkt soms ook te mooi. Ik hoor de eigenaar of directeur al zeggen: 'Ja, maar het is hier geen speeltuin!' En dat klopt, want bedrijven moeten prestaties leveren en dat geldt ook voor de mensen die daar werken. De boodschap van dit boek is juist daarom zo interessant om door effectief te leren je succesvol te presenteren!

 Enkele voorbeelden van effectief leren

In het artikel van Saskia Tjepkema van de Learning Company wordt verslag gedaan van het werken met experimenteren en het positieve resultaat daarvan in de praktijk. Ook moest ik denken aan een opmerking van Ben Tiggelaar. Hij gaf aan dat als je een onderzoek doet bij een bedrijf, medewerkers graag meewerken. Laatst zei een manager tegen hem: 'Waarom doen ze het nu wel? Ik probeer al jaren dat ze dit gaan doen.' Een onderzoek maakt mensen eerder nieuwsgierig en hiermee ontdekken ze met meer plezier en minder druk nieuw effectief gedrag, was Tiggelaars verklaring. Ook het project bij Jonge Helden heeft de focus op leren, terwijl we ook resultaat boeken. Deze paradox is soms lastig, omdat een leerresultaat voor sommige deelnemers niet als resultaat aanvoelt.