Waarom werkt “innovatie door talentontwikkeling”?

In de afgelopen periode ben ik veel in gesprek geweest met bedrijven en organisaties die ervan overtuigd zijn dat innovatie een belangrijk onderwerp is als het gaat om het kunnen blijven groeien en bloeien in de toekomst. Tegelijkertijd geloof ik ook dat mensen kunnen leren en zich zouden moeten blijven ontwikkelen en daar besteed ik graag tijd en energie aan.  

Wat opvalt is dat we al gauw met twee verschillende sporen te maken hebben: zo zien we bij grote organisaties bijvoorbeeld een innovatie- en een opleidingsmanager. Er zijn genoeg redenen om het zo aan te pakken maar tegelijkertijd zie ik de kans om innovatie en talentontwikkeling te combineren. Ik ben ervan overtuigd dat deze kans op veel plekken een stuk beter benut zou kunnen worden.  

Het idee om jonge talentvolle mensen in te zetten voor vernieuwing is niet nieuw. Om dit goed te kunnen doen zijn er echter wel een aantal randvoorwaarden nodig, waaraan voldaan moet worden om succesvol te kunnen zijn. In deze e-Zine lees je over wat wel en over wat niet werkt, gebaseerd op  mijn ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van dit soort programma’s. 

Daarom…

Waarom werkt “innovatie door talentontwikkeling”? Omdat het fundament van innoveren het ontwikkelen van een lerende houding en cultuur is. Innoveren=leren. Leren van klanten, leren van experimenten, leren wat in welke context werkt en wat het meest van toegevoegde waarde is voor de klant en het bedrijf. Ik geloof dat dat veel te maken heeft met de volgende drie competenties:

  • nieuwsgierig zijn
  • ondernemend gedrag vertonen en lef hebben
  • klantgericht denken en handelen

Zie ook het artikel de toekomst van talent” van Adjied Bakas, waarin staat dat wij veel ondernemender moeten gaan worden.


Maar hoe pak je dat dan succesvol aan, zodat je tot innovatie komt door middel van talentontwikkeling?

Hier alvast 4 belangrijke randvoorwaarden voor succes:

  1. Begeleiding. De mythe is dat jonge mensen van vrijheid en ruimte houden. Mijn ervaring is echter dat er structuur en begeleiding nodig is zonder dat je teveel gaat verzorgen en vertroetelen.
  2. Direct contact met de  ‘de macht’. Een programma waarbij de directeur of directie expliciet vraagstukken neerlegt waarin hij of zij graag vernieuwing zou willen zien heeft veel impact op de geloofwaardigheid en de motivatie om echt tot vernieuwende ideeën te komen en lef te tonen.
  3. Tijd. Innoveren werkt het beste als het een onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. De uitdaging is om op de korte termijn in de innovatiecyclus te komen, maar innovatie is niet een project van zes weken. Als je er niet echt de tijd voor hebt of kunt nemen is dit een groot risico met grote kans op een tegenvallend resultaat.
  4. Werk met een deskundige op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit geeft diepgang aan leren en deze persoonlijke groei zal veel bijdragen aan de kwaliteit van de innovatie en aan een krachtige implementatie.

Innoveren = Leren & Leren = Innoveren -> wil jouw organisatie ook slim combineren, neem concact op.

28-07-2018 door Spiritgroup©